MK Group

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Đã xây dựng

Private

Đà Nẵng, Việt Nam

Đã hoàn thiện

CTX Holdings

Trần Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Đã hoàn thành