Liên danh Cty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội + Cty TNHH Đầu tư Thanh Xuân Bắc

Ô CT3, CT6A, CT2, HH01, HH02, Khu Đô thị mới Tây Nam Kim Giang, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, HN; phường Đại Kim, Hoàng Mai, HN; xã Tân Trì, Thanh Trì, HN

81511 m2

334515 m2

Thiết kế quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng, dự toán

Đang thi công