Công ty Cổ phần khách sạn Silkpath

19 Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội

60 m2

56 m2

Thiết kế nội thất

Đã hoàn thành