Tập đoàn Doji

Lê Duẩn, Hà Nội, Việt Nam

1621 m2

14170 m2

Thiết kế kiến trúc

Đã hoàn thiện