Tổng công ty CP Đầu tư & thương mại Việt Nam

Ô đất có ký hiệu D28, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

15819 m2

74419 m2

Thiết kế kiến trúc

Đang thi công