Private

Đà Nẵng, Việt Nam

723 m2

783.4 m2

Thiết kế kiến trúc, nội thất

Đã hoàn thiện