Công ty Cổ phần HBI

Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội

42257 m2

25351 m2

Thiết kế cảnh quan

Đã xây dựng