Công ty Cổ phần Đầu tư & phát triển Hòa Bình

Khu đô thị Minh Đường, TCL, Licogi, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

134480 m2

132521 m2

Thiết kế quy hoạch, cảnh quan

Đang thi công