Công ty Cổ phần Đồng Gia

Đồi Yên Ngựa, Bãi Cháy, Quảng Ninh

18730 m2

55894 m2

Thiết kế kiến trúc

Đang thi công