MK Group

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

1500 m2

15290 m2

Thiết kế kiến trúc

Đã xây dựng