Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 03

Khu dân cư Ninh Khang, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

3257.26 ha

Thiết kế quy hoạch

Đang thi công