Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Thuật Phát

Đồi 1, phía tây cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

8608 m2

75236 m2

Thiết kế quy hoạch, kiến trúc

Đang thi công