CTX Holdings

Trần Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

4941 m2

52607 m2

Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan

Đã hoàn thành