Công ty TNHH 1 thành viên Duyên Hải

120 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

10323 m2

16261.3 m2

Thiết kế kiến trúc, nội thất

Đã xây dựng