Công ty cổ phần Pusamcap Sapa

Thị trấn Sapa

13775 m2

12120 m2

Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan

Đã hoàn thành